Dětské aktivity s využitím koní

Pro děti nabízíme individuální i skupinové aktivity s koňmi. Náplní programů je výuka péče o koně a základy komunikace s koňmi ze země, jako je čištění koně, vodění a blízky kontakt s koněm. Dále je po domluvě možné i vodění na koních pro děti již od 3 let. Důraz je kladen na pohodu a bezpečí dítěte i koně, budování pozitivního vztahu s koněm, relaxaci a příjemný zážitek dětí z daných aktivit. Děti se učí sebepoznání, hodnocení svých dovedností a schopností. Kontakt s koněm vyvolává u dětí emotivní zážitek, podporuje jejich intelektovou složku a pozornost. Kůň je pro děti silným motivačním prvkem. Z praxe je patrno, že na člověka má větší vliv vzájemný vztah s koněm než vlastní ježdění, a proto při těchto aktivitách je kladen větší důraz na tuto složku.